นกไฟ http://nokfai.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=07-10-2014&group=1&gblog=102 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=07-10-2014&group=1&gblog=102 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[Jake GyllenHaal]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=07-10-2014&group=1&gblog=102 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=07-10-2014&group=1&gblog=102 Tue, 07 Oct 2014 22:32:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=09-04-2014&group=1&gblog=101 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=09-04-2014&group=1&gblog=101 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[Woman with rose in hair.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=09-04-2014&group=1&gblog=101 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=09-04-2014&group=1&gblog=101 Wed, 09 Apr 2014 11:48:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=04-02-2014&group=1&gblog=100 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=04-02-2014&group=1&gblog=100 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[RIP Philip Seymour Hoffman]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=04-02-2014&group=1&gblog=100 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=04-02-2014&group=1&gblog=100 Tue, 04 Feb 2014 21:29:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=11-06-2015&group=4&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=11-06-2015&group=4&gblog=20 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[Farmer]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=11-06-2015&group=4&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=11-06-2015&group=4&gblog=20 Thu, 11 Jun 2015 9:35:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=26-03-2015&group=4&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=26-03-2015&group=4&gblog=19 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[RIP Lee Kuan Yew]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=26-03-2015&group=4&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=26-03-2015&group=4&gblog=19 Thu, 26 Mar 2015 20:37:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=07-12-2013&group=4&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=07-12-2013&group=4&gblog=18 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[Rest in peace Nelson Mandela.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=07-12-2013&group=4&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=07-12-2013&group=4&gblog=18 Sat, 07 Dec 2013 16:30:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=23-11-2013&group=4&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=23-11-2013&group=4&gblog=17 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[iPad painting, paint trees test.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=23-11-2013&group=4&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=23-11-2013&group=4&gblog=17 Sat, 23 Nov 2013 12:28:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=04-11-2013&group=4&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=04-11-2013&group=4&gblog=16 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[Fall trees]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=04-11-2013&group=4&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=04-11-2013&group=4&gblog=16 Mon, 04 Nov 2013 3:12:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=09-10-2013&group=4&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=09-10-2013&group=4&gblog=15 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[ Speed paint ArtRage on iPad]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=09-10-2013&group=4&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=09-10-2013&group=4&gblog=15 Wed, 09 Oct 2013 0:41:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=11-08-2013&group=4&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=11-08-2013&group=4&gblog=14 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[India people]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=11-08-2013&group=4&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=11-08-2013&group=4&gblog=14 Sun, 11 Aug 2013 19:31:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=13-07-2013&group=4&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=13-07-2013&group=4&gblog=13 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[alyssa milano]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=13-07-2013&group=4&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=13-07-2013&group=4&gblog=13 Sat, 13 Jul 2013 9:53:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=05-07-2013&group=4&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=05-07-2013&group=4&gblog=12 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[Procreate Smudge tool on iPad]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=05-07-2013&group=4&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=05-07-2013&group=4&gblog=12 Fri, 05 Jul 2013 23:12:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=20-06-2013&group=4&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=20-06-2013&group=4&gblog=11 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[Michael Gambon]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=20-06-2013&group=4&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=20-06-2013&group=4&gblog=11 Thu, 20 Jun 2013 10:56:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=01-06-2013&group=4&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=01-06-2013&group=4&gblog=10 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[Mike]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=01-06-2013&group=4&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=01-06-2013&group=4&gblog=10 Sat, 01 Jun 2013 19:16:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=12-11-2013&group=1&gblog=99 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=12-11-2013&group=1&gblog=99 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[Zzzzzzzzz.....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=12-11-2013&group=1&gblog=99 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=12-11-2013&group=1&gblog=99 Tue, 12 Nov 2013 13:40:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=10-11-2013&group=1&gblog=98 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=10-11-2013&group=1&gblog=98 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[Elizabeth Taylor Look 1958]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=10-11-2013&group=1&gblog=98 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=10-11-2013&group=1&gblog=98 Sun, 10 Nov 2013 9:45:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=08-11-2013&group=1&gblog=97 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=08-11-2013&group=1&gblog=97 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[Kengtung temple ancient arc entrance, Kengtung, Myanmar.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=08-11-2013&group=1&gblog=97 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=08-11-2013&group=1&gblog=97 Fri, 08 Nov 2013 9:24:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=24-10-2013&group=1&gblog=96 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=24-10-2013&group=1&gblog=96 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[Flower]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=24-10-2013&group=1&gblog=96 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=24-10-2013&group=1&gblog=96 Thu, 24 Oct 2013 11:06:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=21-10-2013&group=1&gblog=95 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=21-10-2013&group=1&gblog=95 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[The Marble Temple (วัดเบญจมบพิตร)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=21-10-2013&group=1&gblog=95 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=21-10-2013&group=1&gblog=95 Mon, 21 Oct 2013 10:16:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=17-10-2013&group=1&gblog=94 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=17-10-2013&group=1&gblog=94 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[Andorra]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=17-10-2013&group=1&gblog=94 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=17-10-2013&group=1&gblog=94 Thu, 17 Oct 2013 9:27:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=16-10-2013&group=1&gblog=93 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=16-10-2013&group=1&gblog=93 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[Austria street]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=16-10-2013&group=1&gblog=93 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=16-10-2013&group=1&gblog=93 Wed, 16 Oct 2013 10:59:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=13-10-2013&group=1&gblog=92 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=13-10-2013&group=1&gblog=92 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[Sacré-cœur, Paris]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=13-10-2013&group=1&gblog=92 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=13-10-2013&group=1&gblog=92 Sun, 13 Oct 2013 11:32:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=18-09-2013&group=1&gblog=91 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=18-09-2013&group=1&gblog=91 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[Teresa Forcades]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=18-09-2013&group=1&gblog=91 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=18-09-2013&group=1&gblog=91 Wed, 18 Sep 2013 21:35:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=24-07-2013&group=1&gblog=90 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=24-07-2013&group=1&gblog=90 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[A Russian beauty]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=24-07-2013&group=1&gblog=90 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=24-07-2013&group=1&gblog=90 Wed, 24 Jul 2013 10:44:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=10-07-2013&group=1&gblog=89 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=10-07-2013&group=1&gblog=89 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[Julia Robert]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=10-07-2013&group=1&gblog=89 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=10-07-2013&group=1&gblog=89 Wed, 10 Jul 2013 0:35:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=29-06-2013&group=1&gblog=88 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=29-06-2013&group=1&gblog=88 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[Indiana Jones (Harrison Ford)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=29-06-2013&group=1&gblog=88 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=29-06-2013&group=1&gblog=88 Sat, 29 Jun 2013 10:09:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=21-06-2013&group=1&gblog=87 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=21-06-2013&group=1&gblog=87 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[Old soldier]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=21-06-2013&group=1&gblog=87 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=21-06-2013&group=1&gblog=87 Fri, 21 Jun 2013 10:22:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=17-06-2013&group=1&gblog=86 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=17-06-2013&group=1&gblog=86 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[Emma Watson]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=17-06-2013&group=1&gblog=86 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=17-06-2013&group=1&gblog=86 Mon, 17 Jun 2013 15:57:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=14-06-2013&group=1&gblog=85 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=14-06-2013&group=1&gblog=85 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[Afghan girl]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=14-06-2013&group=1&gblog=85 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=14-06-2013&group=1&gblog=85 Fri, 14 Jun 2013 0:09:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=07-06-2013&group=1&gblog=84 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=07-06-2013&group=1&gblog=84 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[Girl in hat]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=07-06-2013&group=1&gblog=84 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=07-06-2013&group=1&gblog=84 Fri, 07 Jun 2013 10:07:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=05-06-2013&group=1&gblog=83 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=05-06-2013&group=1&gblog=83 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[Barrie]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=05-06-2013&group=1&gblog=83 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=05-06-2013&group=1&gblog=83 Wed, 05 Jun 2013 10:40:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=31-05-2013&group=1&gblog=82 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=31-05-2013&group=1&gblog=82 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[Misician]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=31-05-2013&group=1&gblog=82 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=31-05-2013&group=1&gblog=82 Fri, 31 May 2013 19:33:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=28-05-2013&group=1&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=28-05-2013&group=1&gblog=81 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[Tribes]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=28-05-2013&group=1&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=28-05-2013&group=1&gblog=81 Tue, 28 May 2013 10:17:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=22-05-2013&group=1&gblog=80 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=22-05-2013&group=1&gblog=80 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[Nathan Fillion]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=22-05-2013&group=1&gblog=80 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=22-05-2013&group=1&gblog=80 Wed, 22 May 2013 8:21:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=18-05-2013&group=1&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=18-05-2013&group=1&gblog=79 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[Dry brush test]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=18-05-2013&group=1&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=18-05-2013&group=1&gblog=79 Sat, 18 May 2013 19:02:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=13-05-2013&group=1&gblog=78 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=13-05-2013&group=1&gblog=78 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[Hugo Chávez ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=13-05-2013&group=1&gblog=78 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=13-05-2013&group=1&gblog=78 Mon, 13 May 2013 10:18:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=08-05-2013&group=1&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=08-05-2013&group=1&gblog=77 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[Rachel Robinson]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=08-05-2013&group=1&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=08-05-2013&group=1&gblog=77 Wed, 08 May 2013 8:07:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=06-05-2013&group=1&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=06-05-2013&group=1&gblog=76 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[Adrianne Palicki, G.I.Joe]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=06-05-2013&group=1&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=06-05-2013&group=1&gblog=76 Mon, 06 May 2013 9:01:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=04-05-2013&group=1&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=04-05-2013&group=1&gblog=75 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[Leonardo DiCaprio]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=04-05-2013&group=1&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=04-05-2013&group=1&gblog=75 Sat, 04 May 2013 9:22:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=20-04-2013&group=1&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=20-04-2013&group=1&gblog=74 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[Tom Cruise]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=20-04-2013&group=1&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=20-04-2013&group=1&gblog=74 Sat, 20 Apr 2013 11:25:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=16-04-2013&group=1&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=16-04-2013&group=1&gblog=73 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[Port Magee, Ireland.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=16-04-2013&group=1&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=16-04-2013&group=1&gblog=73 Tue, 16 Apr 2013 19:35:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=15-04-2013&group=1&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=15-04-2013&group=1&gblog=72 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[Truck]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=15-04-2013&group=1&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=15-04-2013&group=1&gblog=72 Mon, 15 Apr 2013 12:01:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=09-04-2013&group=1&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=09-04-2013&group=1&gblog=71 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[RIP Iron lady, Maggie Thatcher.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=09-04-2013&group=1&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=09-04-2013&group=1&gblog=71 Tue, 09 Apr 2013 11:46:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=08-04-2013&group=1&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=08-04-2013&group=1&gblog=70 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[Mixer brush PS6]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=08-04-2013&group=1&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=08-04-2013&group=1&gblog=70 Mon, 08 Apr 2013 9:48:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=05-04-2013&group=1&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=05-04-2013&group=1&gblog=69 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[Pretty woman]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=05-04-2013&group=1&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=05-04-2013&group=1&gblog=69 Fri, 05 Apr 2013 20:42:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=05-03-2013&group=1&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=05-03-2013&group=1&gblog=68 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[Pilgrim]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=05-03-2013&group=1&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=05-03-2013&group=1&gblog=68 Tue, 05 Mar 2013 10:02:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=10-12-2012&group=1&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=10-12-2012&group=1&gblog=67 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[iPad painting 2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=10-12-2012&group=1&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=10-12-2012&group=1&gblog=67 Mon, 10 Dec 2012 20:55:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=07-12-2012&group=1&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=07-12-2012&group=1&gblog=66 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[Quilter - iPad painting]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=07-12-2012&group=1&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=07-12-2012&group=1&gblog=66 Fri, 07 Dec 2012 16:29:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=28-11-2012&group=1&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=28-11-2012&group=1&gblog=65 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[iPad painting 1]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=28-11-2012&group=1&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=28-11-2012&group=1&gblog=65 Wed, 28 Nov 2012 18:09:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=09-09-2012&group=1&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=09-09-2012&group=1&gblog=64 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[Portraits 4]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=09-09-2012&group=1&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=09-09-2012&group=1&gblog=64 Sun, 09 Sep 2012 12:50:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=26-08-2012&group=1&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=26-08-2012&group=1&gblog=63 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[Uncle (Thai man) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=26-08-2012&group=1&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=26-08-2012&group=1&gblog=63 Sun, 26 Aug 2012 5:24:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=19-08-2012&group=1&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=19-08-2012&group=1&gblog=62 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[Amr Moussa (Egypt politician)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=19-08-2012&group=1&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=19-08-2012&group=1&gblog=62 Sun, 19 Aug 2012 7:06:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=15-08-2012&group=1&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=15-08-2012&group=1&gblog=61 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[Sikh people]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=15-08-2012&group=1&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=15-08-2012&group=1&gblog=61 Wed, 15 Aug 2012 6:42:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=12-08-2012&group=1&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=12-08-2012&group=1&gblog=60 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[Bonnie Brunette]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=12-08-2012&group=1&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=12-08-2012&group=1&gblog=60 Sun, 12 Aug 2012 8:33:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=08-08-2012&group=1&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=08-08-2012&group=1&gblog=59 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[Fisherman]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=08-08-2012&group=1&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=08-08-2012&group=1&gblog=59 Wed, 08 Aug 2012 6:05:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=05-08-2012&group=1&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=05-08-2012&group=1&gblog=58 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[Tibet]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=05-08-2012&group=1&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=05-08-2012&group=1&gblog=58 Sun, 05 Aug 2012 7:08:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=01-08-2012&group=1&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=01-08-2012&group=1&gblog=57 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[Bearded man]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=01-08-2012&group=1&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=01-08-2012&group=1&gblog=57 Wed, 01 Aug 2012 6:02:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=30-07-2012&group=1&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=30-07-2012&group=1&gblog=56 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[Canal boats, Venice]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=30-07-2012&group=1&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=30-07-2012&group=1&gblog=56 Mon, 30 Jul 2012 12:32:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=27-07-2012&group=1&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=27-07-2012&group=1&gblog=55 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[Portraits 3]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=27-07-2012&group=1&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=27-07-2012&group=1&gblog=55 Fri, 27 Jul 2012 0:14:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=26-07-2012&group=1&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=26-07-2012&group=1&gblog=54 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[Boat]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=26-07-2012&group=1&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=26-07-2012&group=1&gblog=54 Thu, 26 Jul 2012 11:22:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=25-07-2012&group=1&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=25-07-2012&group=1&gblog=53 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[Farm house]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=25-07-2012&group=1&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=25-07-2012&group=1&gblog=53 Wed, 25 Jul 2012 16:01:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=24-07-2012&group=1&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=24-07-2012&group=1&gblog=52 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[Marina]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=24-07-2012&group=1&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=24-07-2012&group=1&gblog=52 Tue, 24 Jul 2012 12:23:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=16-07-2012&group=1&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=16-07-2012&group=1&gblog=51 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[Lighthouse]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=16-07-2012&group=1&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=16-07-2012&group=1&gblog=51 Mon, 16 Jul 2012 10:01:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=09-07-2012&group=1&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=09-07-2012&group=1&gblog=50 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[Birds]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=09-07-2012&group=1&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=09-07-2012&group=1&gblog=50 Mon, 09 Jul 2012 7:26:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=04-07-2012&group=1&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=04-07-2012&group=1&gblog=49 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[Urban]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=04-07-2012&group=1&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=04-07-2012&group=1&gblog=49 Wed, 04 Jul 2012 6:46:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=03-07-2012&group=1&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=03-07-2012&group=1&gblog=48 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[Bird]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=03-07-2012&group=1&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=03-07-2012&group=1&gblog=48 Tue, 03 Jul 2012 0:53:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=02-07-2012&group=1&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=02-07-2012&group=1&gblog=47 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[Portraits II]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=02-07-2012&group=1&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=02-07-2012&group=1&gblog=47 Mon, 02 Jul 2012 6:59:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=29-06-2012&group=1&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=29-06-2012&group=1&gblog=46 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[Phra Paisal Visalo (พระไพศาล วิสาโล)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=29-06-2012&group=1&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=29-06-2012&group=1&gblog=46 Fri, 29 Jun 2012 9:00:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=28-06-2012&group=1&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=28-06-2012&group=1&gblog=45 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[TRIBAL]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=28-06-2012&group=1&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=28-06-2012&group=1&gblog=45 Thu, 28 Jun 2012 6:45:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=27-06-2012&group=1&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=27-06-2012&group=1&gblog=44 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[Cat]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=27-06-2012&group=1&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=27-06-2012&group=1&gblog=44 Wed, 27 Jun 2012 8:05:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=26-06-2012&group=1&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=26-06-2012&group=1&gblog=43 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[Mixer brush test]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=26-06-2012&group=1&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=26-06-2012&group=1&gblog=43 Tue, 26 Jun 2012 13:07:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=25-06-2012&group=1&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=25-06-2012&group=1&gblog=42 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[Old man]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=25-06-2012&group=1&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=25-06-2012&group=1&gblog=42 Mon, 25 Jun 2012 5:29:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=24-06-2012&group=1&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=24-06-2012&group=1&gblog=41 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[Windows]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=24-06-2012&group=1&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=24-06-2012&group=1&gblog=41 Sun, 24 Jun 2012 5:12:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=21-06-2012&group=1&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=21-06-2012&group=1&gblog=40 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[Old town street]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=21-06-2012&group=1&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=21-06-2012&group=1&gblog=40 Thu, 21 Jun 2012 5:03:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=18-06-2012&group=1&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=18-06-2012&group=1&gblog=39 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[Portraits]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=18-06-2012&group=1&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=18-06-2012&group=1&gblog=39 Mon, 18 Jun 2012 16:13:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=17-06-2012&group=1&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=17-06-2012&group=1&gblog=38 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[Champ de mars, Paris, France]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=17-06-2012&group=1&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=17-06-2012&group=1&gblog=38 Sun, 17 Jun 2012 5:10:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=16-06-2012&group=1&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=16-06-2012&group=1&gblog=37 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[Selce - bay]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=16-06-2012&group=1&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=16-06-2012&group=1&gblog=37 Sat, 16 Jun 2012 6:07:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=12-06-2012&group=1&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=12-06-2012&group=1&gblog=36 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[Food]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=12-06-2012&group=1&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=12-06-2012&group=1&gblog=36 Tue, 12 Jun 2012 10:06:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=11-06-2012&group=1&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=11-06-2012&group=1&gblog=35 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[France]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=11-06-2012&group=1&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=11-06-2012&group=1&gblog=35 Mon, 11 Jun 2012 0:39:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=10-06-2012&group=1&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=10-06-2012&group=1&gblog=34 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[Malcesine, Verona, Véneto, Italia]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=10-06-2012&group=1&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=10-06-2012&group=1&gblog=34 Sun, 10 Jun 2012 11:24:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=09-06-2012&group=1&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=09-06-2012&group=1&gblog=33 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[Halstadt, Austria]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=09-06-2012&group=1&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=09-06-2012&group=1&gblog=33 Sat, 09 Jun 2012 16:57:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=08-06-2012&group=1&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=08-06-2012&group=1&gblog=32 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[Mudanya ,Bursa turkey]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=08-06-2012&group=1&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=08-06-2012&group=1&gblog=32 Fri, 08 Jun 2012 8:53:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=07-06-2012&group=1&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=07-06-2012&group=1&gblog=31 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[House]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=07-06-2012&group=1&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=07-06-2012&group=1&gblog=31 Thu, 07 Jun 2012 8:03:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=06-06-2012&group=1&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=06-06-2012&group=1&gblog=30 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[Castle]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=06-06-2012&group=1&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=06-06-2012&group=1&gblog=30 Wed, 06 Jun 2012 10:07:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=05-06-2012&group=1&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=05-06-2012&group=1&gblog=29 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[Old car]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=05-06-2012&group=1&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=05-06-2012&group=1&gblog=29 Tue, 05 Jun 2012 8:17:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=04-06-2012&group=1&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=04-06-2012&group=1&gblog=28 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[Stream train]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=04-06-2012&group=1&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=04-06-2012&group=1&gblog=28 Mon, 04 Jun 2012 8:29:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=03-06-2012&group=1&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=03-06-2012&group=1&gblog=27 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[Wild life]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=03-06-2012&group=1&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=03-06-2012&group=1&gblog=27 Sun, 03 Jun 2012 10:56:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=02-06-2012&group=1&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=02-06-2012&group=1&gblog=26 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[Cafe']]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=02-06-2012&group=1&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=02-06-2012&group=1&gblog=26 Sat, 02 Jun 2012 9:24:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=01-06-2012&group=1&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=01-06-2012&group=1&gblog=25 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[Garden]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=01-06-2012&group=1&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=01-06-2012&group=1&gblog=25 Fri, 01 Jun 2012 11:44:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=31-05-2012&group=1&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=31-05-2012&group=1&gblog=24 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[Meissen, Germany]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=31-05-2012&group=1&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=31-05-2012&group=1&gblog=24 Thu, 31 May 2012 8:32:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=30-05-2012&group=1&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=30-05-2012&group=1&gblog=23 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[Street band]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=30-05-2012&group=1&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=30-05-2012&group=1&gblog=23 Wed, 30 May 2012 7:32:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=29-05-2012&group=1&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=29-05-2012&group=1&gblog=22 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[Nature]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=29-05-2012&group=1&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=29-05-2012&group=1&gblog=22 Tue, 29 May 2012 7:41:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=27-05-2012&group=1&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=27-05-2012&group=1&gblog=21 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[Venice, Italy]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=27-05-2012&group=1&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=27-05-2012&group=1&gblog=21 Sun, 27 May 2012 12:42:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=26-05-2012&group=1&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=26-05-2012&group=1&gblog=20 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[Tasmania]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=26-05-2012&group=1&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=26-05-2012&group=1&gblog=20 Sat, 26 May 2012 6:57:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=25-05-2012&group=1&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=25-05-2012&group=1&gblog=19 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[Chinese temple]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=25-05-2012&group=1&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=25-05-2012&group=1&gblog=19 Fri, 25 May 2012 4:26:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=24-05-2012&group=1&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=24-05-2012&group=1&gblog=18 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[Schwarzes Tor, Rottweil, Germany]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=24-05-2012&group=1&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=24-05-2012&group=1&gblog=18 Thu, 24 May 2012 7:02:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=23-05-2012&group=1&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=23-05-2012&group=1&gblog=17 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[Heidelburg castle]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=23-05-2012&group=1&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=23-05-2012&group=1&gblog=17 Wed, 23 May 2012 3:52:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=22-05-2012&group=1&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=22-05-2012&group=1&gblog=16 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[Historische Altstadt mit Stadttor, Burkheim, Germany]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=22-05-2012&group=1&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=22-05-2012&group=1&gblog=16 Tue, 22 May 2012 3:29:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=21-05-2012&group=1&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=21-05-2012&group=1&gblog=15 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[Cowboy]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=21-05-2012&group=1&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=21-05-2012&group=1&gblog=15 Mon, 21 May 2012 2:23:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=20-05-2012&group=1&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=20-05-2012&group=1&gblog=14 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[Glottertal, Germany]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=20-05-2012&group=1&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=20-05-2012&group=1&gblog=14 Sun, 20 May 2012 3:56:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=19-05-2012&group=1&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=19-05-2012&group=1&gblog=13 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[Monschau, France]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=19-05-2012&group=1&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=19-05-2012&group=1&gblog=13 Sat, 19 May 2012 16:24:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=18-05-2012&group=1&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=18-05-2012&group=1&gblog=12 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[Portraits]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=18-05-2012&group=1&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=18-05-2012&group=1&gblog=12 Fri, 18 May 2012 9:25:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=17-05-2012&group=1&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=17-05-2012&group=1&gblog=11 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[Ladies]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=17-05-2012&group=1&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=17-05-2012&group=1&gblog=11 Thu, 17 May 2012 17:52:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=17-05-2012&group=1&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=17-05-2012&group=1&gblog=10 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[Boppeisen Switzerland]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=17-05-2012&group=1&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=17-05-2012&group=1&gblog=10 Thu, 17 May 2012 15:26:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=29-03-2013&group=4&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=29-03-2013&group=4&gblog=9 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[Portraits]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=29-03-2013&group=4&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=29-03-2013&group=4&gblog=9 Fri, 29 Mar 2013 8:44:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=17-03-2013&group=4&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=17-03-2013&group=4&gblog=8 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[Desiree]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=17-03-2013&group=4&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=17-03-2013&group=4&gblog=8 Sun, 17 Mar 2013 11:03:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=06-03-2013&group=4&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=06-03-2013&group=4&gblog=7 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[Old man]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=06-03-2013&group=4&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=06-03-2013&group=4&gblog=7 Wed, 06 Mar 2013 23:09:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=28-02-2013&group=4&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=28-02-2013&group=4&gblog=6 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[Witch]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=28-02-2013&group=4&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=28-02-2013&group=4&gblog=6 Thu, 28 Feb 2013 8:59:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=26-02-2013&group=4&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=26-02-2013&group=4&gblog=5 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[Bedouin]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=26-02-2013&group=4&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=26-02-2013&group=4&gblog=5 Tue, 26 Feb 2013 9:20:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=13-02-2013&group=4&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=13-02-2013&group=4&gblog=4 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[PORTRAIT]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=13-02-2013&group=4&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=13-02-2013&group=4&gblog=4 Wed, 13 Feb 2013 21:19:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=04-01-2013&group=4&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=04-01-2013&group=4&gblog=3 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[Characters]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=04-01-2013&group=4&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=04-01-2013&group=4&gblog=3 Fri, 04 Jan 2013 9:28:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=02-01-2013&group=4&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=02-01-2013&group=4&gblog=2 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[Kid]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=02-01-2013&group=4&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=02-01-2013&group=4&gblog=2 Wed, 02 Jan 2013 7:45:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=30-12-2012&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=30-12-2012&group=4&gblog=1 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[Lady in a hat]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=30-12-2012&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=30-12-2012&group=4&gblog=1 Sun, 30 Dec 2012 0:09:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=13-07-2012&group=3&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=13-07-2012&group=3&gblog=7 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[johnc15 - ipad painting]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=13-07-2012&group=3&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=13-07-2012&group=3&gblog=7 Fri, 13 Jul 2012 11:11:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=20-06-2012&group=3&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=20-06-2012&group=3&gblog=6 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[MARILYN ALLIS]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=20-06-2012&group=3&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=20-06-2012&group=3&gblog=6 Wed, 20 Jun 2012 3:45:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=15-06-2012&group=3&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=15-06-2012&group=3&gblog=5 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[Myoe Win Aung]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=15-06-2012&group=3&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=15-06-2012&group=3&gblog=5 Fri, 15 Jun 2012 12:31:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=14-06-2012&group=3&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=14-06-2012&group=3&gblog=4 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[Anne Petty]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=14-06-2012&group=3&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=14-06-2012&group=3&gblog=4 Thu, 14 Jun 2012 10:49:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=13-06-2012&group=3&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=13-06-2012&group=3&gblog=3 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[Guan Weixing]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=13-06-2012&group=3&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=13-06-2012&group=3&gblog=3 Wed, 13 Jun 2012 12:38:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=12-06-2012&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=12-06-2012&group=3&gblog=2 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[Grzegorz Wróbel (*GreeGW)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=12-06-2012&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=12-06-2012&group=3&gblog=2 Tue, 12 Jun 2012 21:14:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=12-06-2012&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=12-06-2012&group=3&gblog=1 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[Joseph Zbukvic]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=12-06-2012&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=12-06-2012&group=3&gblog=1 Tue, 12 Jun 2012 18:17:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=16-05-2012&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=16-05-2012&group=1&gblog=9 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[Villa]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=16-05-2012&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=16-05-2012&group=1&gblog=9 Wed, 16 May 2012 15:47:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=16-05-2012&group=1&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=16-05-2012&group=1&gblog=8 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[Old town]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=16-05-2012&group=1&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=16-05-2012&group=1&gblog=8 Wed, 16 May 2012 12:54:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=15-05-2012&group=1&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=15-05-2012&group=1&gblog=7 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[Tutorial ทำภาพสีน้ำจากภาพถ่ายด้วยโฟโต้ช๊อป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=15-05-2012&group=1&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=15-05-2012&group=1&gblog=7 Tue, 15 May 2012 18:23:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=15-05-2012&group=1&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=15-05-2012&group=1&gblog=6 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[1911 BMW 319]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=15-05-2012&group=1&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=15-05-2012&group=1&gblog=6 Tue, 15 May 2012 8:53:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=15-05-2012&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=15-05-2012&group=1&gblog=5 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[Hydra island]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=15-05-2012&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=15-05-2012&group=1&gblog=5 Tue, 15 May 2012 8:49:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=14-05-2012&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=14-05-2012&group=1&gblog=4 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[Pławniowice, AHB PS, สีน้ำจากภาพถ่ายด้วยโฟโต้ช๊อป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=14-05-2012&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=14-05-2012&group=1&gblog=4 Mon, 14 May 2012 19:42:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=14-05-2012&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=14-05-2012&group=1&gblog=3 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[Portrait Julia Robert (AHB)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=14-05-2012&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=14-05-2012&group=1&gblog=3 Mon, 14 May 2012 17:30:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=14-05-2012&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=14-05-2012&group=1&gblog=2 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[เวนิซ Art History Brush Photoshop]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=14-05-2012&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=14-05-2012&group=1&gblog=2 Mon, 14 May 2012 15:29:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=14-05-2012&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=14-05-2012&group=1&gblog=1 http://nokfai.bloggang.com/rss <![CDATA[สีน้ำจากโปรแกรมโฟโต้ช๊อป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=14-05-2012&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokfai&month=14-05-2012&group=1&gblog=1 Mon, 14 May 2012 6:56:13 +0700